MENU
Aula_close Layer 1

Forældremøder og skole-hjem samtaler

Forældremøder

Hvert år holdes der et forældremøde med klassens forældre. På mødet orienteres om klassens årsplan. Derudover drøftes der emner som er aftalt med klassens forældreråd. Vi opfordrer stærkt til, at I møder op og støtter samarbejdet omkring klassen.

Skole-hjemsamtaler

Der afholdes to årlige samtaler, hvor du som forælder orienteres om dit barns udbytte af undervisningen. I god tid før samtalen får dit barn en elevplan med hjem. Det er hensigten at I sammen drøfter, hvordan det går med skolen fagligt og socialt. Ved samtalen med to af klassens lærere træffes der fremadrettede aftaler omkring målene for det kommende halve år.