MENU
Aula_close Layer 1

Skolen som arbejdsplads

Skolen som arbejdsplads

Vi tilstræber at skolen er en god arbejdsplads, hvorfor vi sætter personalets trivsel højt.

Personlige udfordringer, udvikling og teamsamarbejde præger vor hverdag.

Skolens elever og undervisningen:

Skolen lægger vægt på elevernes trivsel, ansvarlighed og faglige udfordringer, det sker ved:

At eleverne lærer at indgå i et fællesskab og respektere hinanden.

At eleverne får de bedste betingelser for at tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer og færdigheder.

At medvirke til at eleverne bliver aktive og ansvarlige i vort samfund.

At eleverne opnår forståelse og respekt for andre kulturer.