MENU
Aula_close Layer 1

Skolen og Hjordkær

Skolen og Hjordkær

Hjordkær skole er beliggende i et lille bysamfund med ca. 2200 indbyggere.

Byen består hovedsageligt af parcelhusområder.

Skolen er bygget i 1943 som en centralskole efter sammenlægning af 3 landsbyskoler.

1975 blev skolen udbygget til en tosporet skole fra 1. – 7. årgang.

1980 blev skolen yderligere udbygget med klasse- og faglokaler, da vi fik overbygning.

1981 blev der etableret en idrætshal ved skolen.

2004 blev der etableret et nyt læringscenter, nyt hjemkundskabslokale og lokalerne i 1943-bygningen blev renoveret. Skolefritidsordningen blev flyttet til det gamle mediatek, hvor de har fået meget bedre lokaleforhold.

Rundt om skolen har vi grønne arealer og en nyetableret legeplads, som eleverne benytter i frikvartererne. Arealerne benyttes endvidere som fritidslegeplads for skolefritidsordningen og byens øvrige beboere.