MENU
Aula_close Layer 1

Sociale arrangementer og trivselsråd

Sociale arrangementer

Klasselæreren og trivselsrådet afholdes 1-2 sociale arrangementer årligt.

Trivselsråd

Der vælges et trivselsråd i hver klasse. Formålet med trivselsrådet er at skabe sammenhold og trivsel i de enkelte klasser.

Trivselsrådet kan inddrages i lærerens planlægning af aktiviteter i klassen eller planlægning af forældremøder.

Trivselsrådet består af 2-4 forældre fra klassen. Klasselæreren sørger for, at der vælges nye medlemmer til rådet hvert år.

Skolebestyrelsen indkalder trivselsrådene til fælles møder efter behov.

Trivselsrådene er skolebestyrelsens bagland. Det betyder, at de kan være med til at påvirke de mål og holdninger skolebestyrelsen arbejder ud fra.