MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem samarbejdet

Skole-hjemsamarbejdet

Skolen lægger vægt på et godt skole-hjemsamarbejde via en åben og konstruktiv dialog med forældrene omkring den enkelte elev og klassen.

Skolebestyrelsen sætter fokus på forældreansvaret i forbindelse med børnenes skolegang.

Forældreopbakning til nedenstående punkter vil medvirke til at skabe gode rammer for indlæringen og gøre dagligdagen lettere for alle parter.

Skolen forventer, at eleven møder til tiden og er veludhvilet. Eleven skal være undervisningsparat. Det vil sige, at eleven er udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad og har medbragt en madpakke eller frugt.

Skolen forventer, at eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise en ansvarlig social opførsel, samt tiltaler både lærere og elever i et pænt og høfligt sprog.

Skolen forventer, at forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen og er parate til at vurdere en sag fra to sider – blandt andet i konfliktsituationer.

Skolen forventer at forældrene kigger i skoletasken og føler medansvar for pennalhus, kontaktbog. Tjekker tasken for sedler og støtter indlæringen med blandt andet lektiehjælp.

Skolen forventer, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige:

a) At tandlæge- og lægebesøg placeres udenfor skoletiden.

b) At ferie i størst muligt omfang holdes i skolens ferier.

c) At interesser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes.

d) At enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt.

Skolen forventer, at forældrene føler ansvar for deres barn vedrørende forhold som: Seksualoplysning, rygning, alkohol og andre rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for børnenes adfærd i puberteten.

Som led i undervisningen skal der løbende foretages en evaluering af elevens faglige og sociale udbytte af skolegangen. Evalueringen finder sted via vore elevplaner og skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning.

I forbindelse med samarbejdet foregår der også en række sociale arrangementer.